Anmeld skade

 
 
MMA tandforsikring Logo
Tandforsikring
 
 

Tandforsikring - Vilkår

Forsikringsbetingelser mm

  • Finansforbundets Gruppeforsikring uden tandrensning og eftersyn (PDF)
    "Finansforbundet's Group Policy - not including dental examination & cleaning" - English version (PDF)

  • Tilvalgsdækning med Tandrensning og undersøgelse (PDF)

  • Tilvalgsdækning med Familiedækning - Tandbehandling (PDF)

  • Fortsættelsesforsikring - Tandbehandling (PDF)

  

Hvor meget udbetaler forsikringen?

Her kan du finde ydelseslisterne gældende fra 1. juli 2019:

Ydelsesliste gældende for Tandbehandling (PDF)

Ydelsesliste gældende for Tandrensning og undersøgelse (PDF)

 

Samtykkeerklæring

I de fleste tilfælde kan vi afgøre behandlingen af din indsendte tandlægeregning alene på baggrund af denne og de oplysninger, som du har afgivet til os.

Vi kan behov for yderligere oplysninger fra din tandlæge eller andre behandlere.

Før vi kan få oplysninger om dig og din tandbehandling, skal vi have dit skriftlige samtykke. Bliver det nødvendigt, vil vi bede dig om at udfylde samtykkeerklæringen og sende den til os.

Du kan hente samtykkeerklæringen her (PDF).

Førkøbsoplysninger

Inden du køber en tandforsikring skal du efter loven have udleveret nogle bestemte oplysninger om din tandforsikring. Dem vil du modtage samtidigt med købet af forsikringen, men du kan allerede læse dem her (PDF).

Tandstatusskema

For visse af tandforsikringerne er det en betingelse, at du har fået foretaget almindelige, regelmæssige undersøgelser hos autoriseret tandlæge – og med den frekvens, der er fastsat af din tandlæge – dog min. en gang pr. år indenfor de seneste 3 år før en aktuel skade.

Er det ikke tilfældet skal vi have indsendt et tandstatusskema, der er udfyldt af din tandlæge, og som beskriver din tandstatus. Ud fra skemaet vil vi, i samarbejde med vores tandlægekonsulent, udarbejde en dækningsoversigt, som fremadrettet vil være det udgangspunkt vi anvender, når det vurderes om en skade er dækningsberettiget.

Du kan printe og udfylde tandstatusskemaet her (PDF).

Dental Status Schedule - English version (PDF)

 

 
 
 
 
 
 

© MARSH LLC, ALL RIGHTS RESERVED